Метални конструкции

Предлагаме изработване на леки метални конструкции,  като навеси ( за паркинги, промишлени, стопански  и селскостопански навеси ),  халета, скелета за шатри, гаражни тенти,беседки и перголи
Конструкциите могат да са с винилово или поликарбонат покритие в зависмост от желания проект.
Носещите конструкции  подлежат на термична обработка и специални методи с цел максимално запазване устойчивостта на външни атмосферни влияния.